Mobirise

Біздің курсанттар алғашқы сертификаттарын 2018 жылы алды. Содан бері біз жыл сайын Кембридж емтихандарына дайындаймыз және тапсырамыз.

Mobirise

Емтихандарды үздік тапсырған студенттерге В1 деңгейлі сертификат беріледі, бірақ ол үшін оқудың барлық кезеңінде жақсы оқу керек.

Built with ‌

Mobirise.com